Wednesday, April 24, 2013

Nurani sastha Preethi Pattukal 31-41


Translated by P.R.Ramachander
31.       Vaarungo  varam  kelungo                                        (Kambhoji, Roopakam)

            Pallavi
             Vaarungo  varam  kelungo   vinai  theerungo
            Ivarai  kandaal  kali  bhayam  theerum                                            (vaarungo…)

            Please  come , ask for boons  , destroy your Karma,
           And seeing him the fear of kali age   would go.
            
              Anupallavi
            Aarum  nirakarillatha  aandavar  manikantan
            Avarkalukkinbam  aaka  thumbham  theerkkum vaazh kulathoor (vaarungo…)

             The God Manikanda who does not have any one equal to him,
            Living in Vaazkulathoor as their joy  and as one ending  their sorrows

             Charanam

            1.Maaratha  rogam  aaraatha  punkal
            Maarumey  manikantarai  kanda  udan
            Chaadi  varum  peyai  thaaney  nilam  thannil
            Thaazhthiduvaar  maattriduvaar   kaathiduvaar
            Kantha malai  vaasarai  kaana                                                         (vaarungo…)

            As soon as you see Manikanda, incurable diseases,
            And non healing wounds  would get  cured,
            He would put down , change  the devil,
             Which comes jumping at us and protect  us.,
             And to see  the lord who resides in Kanthamalai.

            2.Bhoothanagalkku  ellaam  adhipathiyai
            Bhoomiyil  avatharithathum  swami
            Shaasthrayyanendru  pereduthu  nalla
            Sakala yidam  pukazhum  ivar
            Shabari  giri  vaasaridam                                                      (vaarungo…)

            Becoming the king of all Bhoothas ,
             That God was   born in this earth,
       And he got the good name   as Lord Sastha,
       And this god praised in all  places he is the  God of Sabari mountain.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32.       Poorna kaamaa  pradha  paahi                                                      (Kalyani)
           
             Pallavi
Poorna  kaamaa  pradha  paahi                    
poornapushkalaamba  naathaa
           
             Oh Lord of Poorna and Pushkala ,
             Oh God who fulfills all desires  protect me

              Anupallavi
             Swarna  mani nibha  dheha  shobitha        
             poorna chandra  nibhaananaa   pari
           
            Oh God   who resembles  the full moon,
            Whose body shines like gems and gold.       
           
             Charanam                                         
            1.Deva devaa daya sindho pavithosmi sevayaathey           
              Deva  deva  daya  sindho  Sarva  muni  gana  sevithaa 
              Thava            paadha  pankaja  poojayaham   (pari…)

              Oh God of gods, oh ocean of mercy, I do pure service to you,
               Oh God of gods, Oh ocean of mercy , who is served by all sages,
               I am worshipping    your lotus like feet
                                                                                   
            2.Neela meghaa samaagaathraa
             Neelakantaa suthaa vaaraa
            Neela  meghaa samaa gaathraa
            Malina  maanusha kali vimochana   nalina lochana  paalayaa       (pari …)

            Oh God with a    colour of   blue cloud ,
            Who is the blessed   son   of  Lord Shiva,
             Oh God who is of the colour of the blue cloud,
             Oh  God Who  frees  the effects of Kali from even debased humans,
              Oh God with  lotus  like eyes , please   protect me.
           
            Dharma roopa  sadhaa  vyaghraa     narma  lolaa 
            Mahabaho Dharma roopa  sadhaa  vyaaghraa
            Karmanaa  manasa vachaa krutha   karma  dhosha  vibhethanaa (pari…)

             Oh God with the form of Dharma , who is always joyous without rest,
             Oh God with  great   hands , Oh God   with the form of Dharma  who is restless    
             Oh God  who excuses sins done by action , mind  and word.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.       Vishnu  sharva  ishtaa  puthraa   
            (Hindustani  kaappi/Thalam A adhi)

               Pallavi
Vishnu sarva ishtaa putraa  veera mani kantaaa  

Oh darling son of Lord Vishnu, the valorous  Mani Kanda

Anupallavi     

Vishnu  sarva  ishtaa  putraa                        veera  mani  kantaaa
Akhshaya  phala  pradhathaa                       ambuja  hasthaabho    (Vishnu..)

Oh darling son of Lord Vishnu, the valorous  Mani Kanda
Oh God  with lotus like hands who showers  unending benefit
Charanam
1.Taruna  jalaja  thulya  netraa                    thaapa  papa  sangha  haaraa
Kuru  mangalamey  sathatham                     kaamidhaartha  daayaa (Vishnu..)

Oh God who has pretty fish like eyes, Who  destroys sufferings as well   as sins,
Please always  do good to me, Oh giver  of all our desires.

2.Poornapushkalaambaa  naathaa                parvanendu  ramya  vadanaa
Swarna  haara  neela  meghaa                      varna  deha  devaa         (Vishnu..)

Oh Lord of  Poorna and Pushkalaa, who has  pretty moon like face ,
Oh God who is  blue like a cloud  and beats  gold in glitter

3.Shabari  giri  vaasaa maalaa                                  shardhoola  narma  lolaa
Abhaya  varadha  abja  paadhaa                  anandha  roopaa            (Vishnu..)


Oh God who lives on Sabari mountain, Who acts  playfully  with tigers,
Whose lotus  feet   gives protections and blessings, and who has the form of joy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34.       Paalayamaam  sree bhootha  naathaa                             (Shankaraabharanam)
           
Paalayamaam  sree bhootha  naathaa
            Neelaabja  nethra  shathankpanthi  pura  vaasaa               (paalayamaam….)

             Oh Lord  of Bhoothas , please  protect  me ,
              Oh God with blue lotus eyes who lives  in Noorani

Shankara  muraari  vara  puthraa                            bhaktha
sankata  vinaashaa  vichithraa                                 pandya
            kinkarayuthaadhi  krupa  paathraa                          deva
            pangeru  hani  gaathra  mrudhu sarasu  paathraa             (paalayamaam…)

           Oh blessed son of Vishnu and Shiva – oh devotee,
           Oh Colourful destroyer of sorrow , Oh God who belongs to Pandya clan,
            Oh God who is merciful   to his devotees, Oh God,
          
Swami kundalaa lamkrutha  kapolaa                        dharani
            mandala  sahaaya mrudhu  sheelaa                         dhaithya
kantana  vidhaarana  kutaara                                  veera
            manikanta  bhootha  gana naathaa  prathaapaa                 (paalayamaam…)

            Oh Lord with a cheek decorated by ear studs,
            Who helps  all the world , who is soft natured,
            Who is engaged   in the killing   of asuras by his axe,
             Who is the valorous Mani Kanta  and ,
             Who is famous as   the  lord of Bhoothas, protect me


Swami shara chaapa shoola parashudhaaraa          naavi
            vara raksha kaadhi suchaaraa                                  dhaithya
            parishath  sahaja  kutaaraa                                      shakthi
            dhara sahaja karivaaha  gana lambhi haaraa                     (paalayamaam…)

            Oh Lord armed with  arrow , bow , trident  and axe,
            Who has the habit of protecting  those  who are blessed,
             Who is  with the    axe   for exterminating asuras,
             Who is armed  with Shakthi, who rides on elephant ,
             And who wears  long garland , protect me

Swami meenekshanaa  vara  kumaaraa                   loka
            maaneetha  laavanayajitha  maaraa                         paapa
kaanana  vidhaarana  kutaaraa                                baala
            bhanu nibha vara chela  bhaktha  mandhaaraa                  (paalayamaam…)

            Oh God who is the blessed  son of  Lord Vishnu ,
             Whose beauty is recognized  by the world  wins over  beauty of god  of love ,
              Who  destroys   the forest of sins   by his axe ,
              Who shines   like a young Sun,
              And who is like scented flower to his devotees.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.       Swami  sharanam  ayyappa                                      (Hindholam, aadhi)
           
            Pallavi
             Swami  sharanam  ayyappaa                      
Santhatham  unnai  pottrum 
maanidargal  kavalayai  theertharulvaai
Swami  sharanam  ayyappaa           

Oh Lord   I surrender to you Ayyappa,
Please   remove   the worries of those men,
 Who always   praise   you,
Oh Lord , I surrender  to you , Ayyappa

Anupallavi
Aariyanai  maei  jnaana  sooriyanai
Sarvaloka  Balakane,  saadhujana  audhaaryane                            (swami…)

Oh gentleman, Oh Sun of the   real truth,
Oh Lad  of all people , who is kind to religious people

Charanam
Maakshiyane  amara  kaakshiyane
Sarva  saakshiyane  arashaakshiyane  dhinam
            Veyyilaal  varunthuvorkku  vendum  nizhal  neere
            Uyirpashi  rombum  kaare  unnaiyendru  gathiyaarey                    (swami…)

            Oh regal one , Oh God visible to devas,
             Oh witness  of all, Oh God who rules,
             You provide  the shadow    to all those ,
              Who suffer   from the torrid sunlight daily,
              Oh God who is cloud full of the  hunger of the  soul,
              Who else   is my support?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36.       Manamey nee ayyan  naamathai  vaazhthuvaai         (Kunthala varaali)
           
            Pallavi
             Manamey nee ayyan  naamathai  vaazhthuvaai   
            Dinam  vaazhthuvaai
  
            Oh Mind  , please   praise   the name of the Lord,
            Daily praise
           
             Anupallavi
            Anavarathamum  nee  arum padham  paadi
            Kana sukhamevida  kalanthu  kondaadi

            You please always sing  about his divine feet,
             And praise him   for getting his pleasurable sight

            Charanam
             1.Vambu vaarthakaley  perum  paavam
            Vaaykki  chetma  illaamal  enna  laabham
            Enpiraan  thiru  mahima  prathaapam
            Eduthu  peshuvathu  sadhaa  kaala  kshepam                                (Manamey….)

              Unnecessary     words    are   great sin,
              Except wounding mouth   what else is the profit,
              But  telling about the divine  greatness  of our lord,
              Is  always   very religious   talk .

            Ekamaayi  ullam  urukiyey  ariya
            Irukan  aanandha  baashpam  choriya
            Deham  paravasham  thaan  anpu  viriya
            Karimpu  thinnaa  kaikkooliyum  yeno
            Kalkandoh  amrutho  pozhinthenoh
            Virumbum  brahmaanandamey  ithu  thaano
            Veru  chinthanai  ini  enakkeno                                                        (Manamey…)

            After   knowing    you fully  and completely,
            With both   eyes   shedding    tears   of joy,
             The body  expanding with love ,
             What is the necessity of bribe to eat sugarcane.
              Is it sugar candy , or nectar   or  showering honey?
              Is it the divine joy that   I desire?
              What is the necessity for any other thought for me?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37.       Bhajarey  maanasa  harihara puthram                (Kurinji,  aadhi)

           
              Pallavi
              Bhajarey  maanasa  harihara puthram
           
             Oh mind , please sing about son of Vishnu and Shiva,

              Anupallavi
             Bhajana  paaraayanam   bhaja  nivaaranam                                  (Bhajarey…)

             Sing about him  who is great , sing for getting problems solved

             Charanam

            Bhaja  poorna  pushkalaambaa  manoharam
            Ayomukhi  garvaharam   angha  mochanam                                    (Bhajarey…)

             Sing about the one who steals the  mind of Poorna and Pushkala,
             Who destroyed the pride of one with face of Buffalo ,
             Who makes   us   free   from attachments of limbs.

             Namavali
              Mohini suthane  , bhoothanadhane , Sabari giri vaasaa,
              Sabari giri vasa  saranam adainthor nesa,
             Swami ponnayyappa, Mohini suthane  ,
             Swamiye saranam  , saranam ponnayyappa .

            Oh son of Mohini, Oh Lord of Bhoothas who lives on Sabari mountain,
            Oh Lord,  Who lives on Sabari mountain who is friend of those who surrender,
            Oh God , Oh golden Ayyappa , Oh son of Mohini ,
            I surrender to you God , Surrender to the golden Ayyappa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------      38.Paaduvomey  sthuthi  paaduvomey                                        (Maandu)                   
            Paaduvomey sthuthi  paaduvomey
            Ayyappan  naamathai  bhakthiyay  paaduvomey                (paaduvomey …)

             We will sing the praise  of Ayyappa ,
              We will sing the names of Ayyappa   with devotion.

            Kerala  meethinil  kankanda  deivamey       
Kaarunya  roopanai  paaduvomey
            Mohini  baalanai  mohana  roopanai            
Moham  konda  unnai  pootriduvom                                      (paaduvomey…)

Oh  Visiblle   God   of the Kerala,
WE will sing about the God with form of mercy,
About son of Mohini who has the  pretty form,
 We will   sing about   the great archer hero.

            Maamalai  meethinil  maashillaa  shelvamey          
            Shingaara  roopanai  paaduvomey
            Shankara  mainthanai  sankata  naashanai           
Villaali  veeranai  paaduvomey                                              (paaduvomey…)

Oh  spotless   wealth of the top of a mountain,
We  will sing about the God   with a pretty form,
 About the son of Lord Shiva who destroys all sorrows,
We  will sing about   the great   archer hero.

            Ainthu  malai  mevuravarum  manikantaa
            Aanandha  dhaayarai  paaduvomey
            Kaantha  malai  thannil  kaarunyamaai  vaazhnthidum
            Kaama vinaashanai  paaduvomey                                        (paaduvomey…)

             Oh Manikanda who roams on the five mountains,
              We would sing about the God who gives  us joy,
              Who lives as form of mercy on Kanthmalai,
             We will sing about him who destroys attachments.

            Kaananam  thannil  kanthanaai  vaazhnthidum
            Kaamavinaashanai  paaduvomey
            Bhoothathinaathanai  bhuvanaadhi  devanai
            Bhoomi  prapanchanai  paaduvomey                                                (paaduvomey…)

             We will sing about the destroyer of attachments,
             Who lives like  a magnet inside the forest  ,
              Who is the primeval lord of  Bhoothas and the great God of the universe ,
               WE will sing about him who is spread all  over the world.

            Ezhaikal  pottridum  sabari giri  thannil
            Shantha  swaroopanai  paaduvomey                                                (paaduvomey…)

            We will sing about the God  of peace  ,
            Who is praised  by the poor , in the Mountain of Sabari
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.       Anaadha  naathaa dheena  bandho                                          (naamaavali)
Karimukhanuja  Kaliyuga  Varada                           Veera Manikanta
Anadha  Naadha  Dheena  Bandho                           Sabari Girisa

Oh  son of elephant God , Oh God who  blesses in Kali age ,
Oh valorous Manikanda, Oh lord of the helpless  people  ,
Oh friend  of the down trodden , Oh Lord  of Sabari mountain.

Sabarigirisa  santhaswaroopaa                                 veera  manikantaa….
Mohinisuthane  Mohana Roopa                                 veera  manikantaa….
Prapancha rakshaka  papa vimochana                     veera  manikantaa….
Thuragavaahanaa  tharunamochanaa                     veera  manikantaa….
Paramasundaraa  poornanaayakaa                          veera  manikantaa….
Maniganaropaa  marana  naashanaa                                   veera  manikantaa….
Nayana mohanaa  nalina  lochanaa                          veera  manikantaa….
Munikal  sevithaa  maana  rakshakaa                      veera  manikantaa….
Madhanamohanaa  varaganaarchithaa                    veera  manikantaa….
Vijayalaalithaa  veerarasapriya                                veera  manikantaa….
Gajavarapriyaa  samastha rakshakaa                      veera  manikantaa….
Kalimala   Naasana   kaliyuga varadhaa                  veera  manikantaa….
Pancha gireeshaa  pandya  baalaa                            veera  manikantaa….
Shanmukha Sodara shaadgunya  roopaa                 veera  manikantaa….
Manigana poruley  vruthaantha roopaa                   veera  manikantaa….
Bhoothaadhinaathaa  bhuvanarakshakaa               veera  manikantaa….
Nalinalochanaa  narthanapriyaa                              veera  manikantaa….
Shabari gireeshaa  sukham tharum poruley                        veera  manikantaa….

Oh Valorous mani Kanda, Oh Lord of Sabari Giri, Oh God with peaceful form,
Oh Valorous mani Kanda, Oh son of Mohini , Oh God with pretty form,
Oh Valorous mani Kanda, Oh God who protects the world and saves from sins,
Oh Valorous mani Kanda, Oh God who rides on a horse, Oh pretty lad,
Oh Valorous mani Kanda, Oh very handsome god and lord  of Poorna,
Oh Valorous mani Kanda, Oh God who has a  divine gem like shine, Oh destroyer of death,
Oh Valorous mani Kanda, Oh God with pretty eyes, Oh God who saves us without trouble
Oh Valorous mani Kanda, Oh God served by groups of sages, Oh god who protects  our respect,
Oh Valorous mani Kanda,Oh god as pretty as the love God, Oh God worshipped by blessed Ganas,
Oh Valorous mani Kanda, Oh God who encourages valour, Oh God who likes valour,
Oh Valorous mani Kanda, Oh God who likes blessed  elephants, Oh God who protects all,
Oh Valorous mani Kanda, Oh God who destroys the bad aspect  of kali age , Oh God who blesses  during kali age ,
Oh Valorous mani Kanda, Oh God of five mountains,  Oh lad  of Pandya clan,
Oh Valorous mani Kanda, Oh son of Subrahmanya, Oh God with six good qualities,
Oh Valorous mani Kanda, Oh God who is the divine gem , Oh God who has a historical form,
Oh Valorous mani Kanda,  Oh greatest leader of Bhoothas, Oh God who protects  the world,
Oh Valorous mani Kanda, Oh God with pretty eyes, Oh God who likes dance,
Oh Valorous mani Kanda, Oh Lord of Sabari mountain, Oh God who gives pleasure


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40.       Shabari gireeshwareny  sashwatha  vaa vaa                            ()
           
            Shabari gireeshwareny                      sashwatha  vaa vaa
            Shaanthaney  shashwathaa                          swaroopaa vaa vaa

            Oh God of Sabari mountain, Oh permanent God, please  come, come
            Oh God who is peaceful and has a permanent form, please  come, come

            Vanpuli  vaahananey                         deva  nee  vaa vaa
            Vaanavar  poojithaa                           balaa  nee  vaa vaa

             Oh God who rides  on a big tiger , please  come, come
              Oh God worshipped by devas ,  please  come, come
 
            Bhaktharkkishainthavaa                   shelvamey  vaa vaa
            Bhavakkadal  thaandida                    paraney  nee  vaa vaa

             Oh God who is partial to devotees  , oh wealth, please  come, come
              Oh Divine one, for crossing the sea  of Karma, please  come, come

            Sachidhaanandhaney                                    swaamee  nee  vaa vaa
            Sundhareshar  makaney                   thedinen  vaa vaa

             Oh God who is in the state  of divine joy, please  come, come
             Oh God who is the son of Lord Sundareswara(Shiva) whom I searched, please  come,
            Come.

            Chendhiru  velavar                            sodharaa  vaa vaa
            Ponmukha  mandhahaasaa               chinmaya  vaa  vaa

             Oh brother of the red god  with a Vel , please  come, come
             Oh divine one with a smile in golden face , please  come, come

            Ponnambalavaasaa                            chinmaya  vaa  vaa
            Mohini  pettra  baalaa                        mohanaa  vaa  vaa

             Oh Divine one who lives in the golden temple, please  come, come
             Oh pretty one , born to Mohini , please  come, come

            Mohamaai  dhaaham  kondu             veeraa  nee  vaa  vaa
            Maamalayil  vaazhum                        manikantaa  vaa  vaa

             With thirst   for desire , Oh valorous one, please  come, come
             Oh Manikanta who lives  on a great mountain , please  come, come

            Maa devar  pukazhum                       maaraa  nee  vaa  vaa
            Anthakanai  ventra                            arashey  nee  vaa  vaa

             Oh lovely one praised    by great devas , please  come, come
             Oh king who won over God of death, please  come, come

            Aanandha  dhaayakaa                       swaamee  nee  vaa  vaa
            Chinthayil  uraithidum                      sarasey  nee  vaa  vaa

            Oh God who is the giver of joy, please  come, come
            Oh entertaining  God who lives in my thought , please  come, come

            Pandhala  venthanin                         mainthaa  nee  vaa  vaa
            Saalokya  saameepya                         saayoojyaa  vaa  vaa

            Oh son of king of Pandalam, please  come, come
            Oh God who is near  to those of the world  who gives salvation, please  come,
            Com
            Swaamiyey  sharanam                       ayyappaa  vaa  vaa
            Swaamiyey  sharanam                       ayyappaa  vaa  vaa

           I surrender   to God Ayyappa,  please  come, come,
           I surrender   to God Ayyappa, please   come, come
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.       Swamiyey  sharanam  ayyappa                                                    ()
            Sabari malai naayakaney                  sharanam ayyappa
            Sharan adainthorkkarul pavaney     sharanam ayyappa
            Sharva Vishnu putthiraney               sharanam ayyappa
            Sarva loka rajshakaney                     sharanam Ayyappa

           Oh Lord  of Sabari mountain, I surrender  to Ayyappa,
           Oh Lord who showers  his grace on the surrendered , I surrender  to you,
           Ayyappa
           Oh Son of  Lord Shiva and Vishnu , I surrender  to Ayyappa,
           Oh protector  of all the worlds, I surrender  to Ayyappa,

Bhootha gana paalakaney                 sharanam ayyappa
            Pushkala vallabhaney                       sharanam ayyappa
            Ishta varam tharupavaney                sharanam ayyappa
            Innal ellaam theerppavaney              sharanam Ayyappa

            Oh God who looks after  Bhoothaganas, I surrender  to Ayyappa,
            Oh consort of Pushkala, I surrender  to Ayyappa,
            Oh God who gives   desired boons, I surrender  to Ayyappa,
            Oh God who ends   all troubles, I surrender  to Ayyappa,

            Karimalayil vaazhpavaney                sharanam ayyappa
            Kanaka mani bhooshananey             sharanam ayyappa
            Madhayaanai vaahananey                sharanam ayyappa
            Mamathai ellaam theerppavaney      sharanam Ayyappa

            Oh God who lives in Karimala , I surrender  to Ayyappa,
            Oh God who wears  Gold and gems, I surrender  to Ayyappa,
            Oh God who rides on great elephant , I surrender  to Ayyappa,
            Oh God  who ends  all pride ,  I surrender  to Ayyappa,

            Neela thiru meniyaney                       sharanam ayyappa
            Nithya sukham thantharulvaai         sharanam ayyappa
            Bhavappinikkor aru marnthey          sharanam ayyappa
            Param poruley param chudarey        sharanam Ayyappa

            Oh God with blue divine   body, I surrender  to Ayyappa,
            Oh God , please  gives us perennial joy  , I surrender  to Ayyappa,
            Oh God who is divine cure for Karmic disease , I surrender  to Ayyappa,
            Oh Divine  asset who is the divine light , I surrender  to Ayyappa,

            Dharma sastha perudayaai               sharanam ayyappa
            Dharani suthan paalakaney              sharanam ayyappa
            Mohiniyaal vara suthaney                 sharanam ayyappa
            Mokshaadhi arulpavaney                  sharanam Ayyappa

            Oh God with name Dharma Sastha, I surrender to  to you Ayyppa,
            Oh protector who is the son of the king  , I surrender to you Ayyappa,
             Oh blessed son of Mohini, I surrender to you Ayyappa,
              Oh God who grants salvation, I surrender  to you Ayyappa.

            Munivargal paniyum paadhaa          sharanam ayyappa
            Mummalathai maaippavaney                        sharanam ayyappa
            Veera manikantaa nee yen                sharanam ayyappa
            Vishwam ellaam padaithavaney        sharanam Ayyappa

             Oh God whose feet is saluted by sages , I surrender  to Ayyappa,
             Oh God who removes three types of dirt of the mind, I surrender  to Ayyappa,
             Oh Valorous Mani kanda, you are  mine, I surrender  to Ayyappa,
             Oh God who created all  the world , I surrender  to Ayyappa,

            Thaamarai malar kkayyaney             sharanam ayyappa
            Thava neriyai thantharulvaai           sharanam ayyappa
            Thaai thanthai aanavaney                sharanam ayyappa
            Thaapa thrayam maaippavaney        sharanam Ayyappa

             Oh God with lotus like hand, I surrender  to Ayyappa,
             Oh God, please  bless me with ability to do penance , I surrender  to Ayyappa,
             Oh God who has become my mother and father, I surrender  to Ayyappa,
             Oh God who removes three  types of suffering , I surrender  to Ayyappa,

            Varumai pini theerppavaney             sharanam ayyappa
            Vandhanai sheivorai aazhvaai          sharanam ayyappa
            Kaarunya vaaridhiyey                       sharanam ayyappa
            Kali malathai kalaipavaney               sharanam Ayyappa

            Oh God who removes disease  of poverty, I surrender  to Ayyappa,
            Please  rule over those who salute you, I surrender  to Ayyappa,
            Oh ocean of mercy, I surrender  to Ayyappa,
            Oh god who removes sins due to kali age , I surrender  to Ayyappa,

            Chinam ventraar akathuraivaai        sharanam ayyappa
            Chitha shuddhi thantharulvaai        sharanam ayyappa
            Neyyabhsihegam kolvaai                   sharanam ayyappa
            Nenjam athil olinthiduvaai                sharanam Ayyappa

            Oh God who is within the  mind of those  who have won over anger,
             I surrender  to Ayyappa,
             Please give a clean and pure mind, I surrender  to Ayyappa,
             Please  receive  the anointing with ghee , I surrender  to Ayyappa,
             Please  hide in my mind , oh God, I surrender  to Ayyappa,

            Maalai irul neeki aalvaai                   sharanam ayyappa
            Mangalangal ponga arulvaai             sharanam ayyappa
            Paasha vallai arutharulvaai              sharanam ayyappa
            Paadha sevai thantharulvaai                        sharanam Ayyappa

            Please remove the darkness  of evening, I surrender  to Ayyappa,
            Please bless me for ebbing auspiciousness, I surrender  to Ayyappa,
            Please  cut of the web of affection, I surrender  to Ayyappa,
            Please   give me opportunity to serve your feet, I surrender  to Ayyappa,

            Kankanda daiwamum nee                 sharanam ayyappa
            Kanda karai karu aruppaai               sharanam ayyappa
            Tholl chollu kavikkarulvaai               sharanam ayyappa
            Tholaila ellaam theerthu arulvaai     sharanam Ayyappa

             You are  also the God I have seen, I surrender  to Ayyappa,
             Oh God please  kill all bad people, I surrender  to Ayyappa,
             Please   shower your grace on the ancient poet, I surrender  to Ayyappa,
              Please   remove all my troubles, I surrender  to Ayyappa,

            Annadhaana tatparaney                    sharanam ayyappa
            Adima kaarya duranthaney               sharanam ayyappa
            Athishayangal puripavaney              sharanam ayyappa
            Agathikkarul sheipavaney                 sharanam Ayyappa

           Oh God interested  in charity of food, I surrender  to Ayyappa,
           Oh God who destroys all problem of this slave ,I surrender  to Ayyappa,
            Oh God who does   wonders, I surrender  to Ayyappa,
            Oh God who showers mercy on orphans , I surrender  to Ayyappa,

            Sanmayaney chinmayaney                sharanam ayyappa
            Sal guruvey anpuruvey                     sharanam ayyappa
            Pranava porul aanavaney                 sharanam ayyappa
            Brahmnaanandham tharupavaney   sharanam Ayyappa

            Oh God who is full of good as  well as  divinity, I surrender  to Ayyappa,
             Oh God who graces as a Guru, I surrender  to Ayyappa,
             Oh God who has become the meaning of “Om”, I surrender  to Ayyappa,
            Oh God who gives   divine   joy, I surrender  to Ayyappa,

            Mukkunangal kadanthavaney          sharanam ayyappa
            Moovar mayam aanavaney                sharanam ayyappa
            Adiyaarkkum adiyavaney                  sharanam ayyappa
            Aadhi guna vaaridhiyey                    sharanam Ayyappa

             Oh God who crossed the three   character types, I surrender  to Ayyappa,
             Oh  God who is full of trinity  of gods , I surrender  to Ayyappa,
             Oh God who is the slave to his devotees, I surrender  to Ayyappa,
             Oh sea of good primeval  characters, I surrender  to Ayyappa,

            Kaamadhi noi theerppavaney                        sharanam ayyappa
            Kashtam ellaam theertharulvaai       sharanam ayyappa
            Maathavargal mana tholivaai           sharanam ayyappa
            Maashillaa jnaanam thantharulvaai            sharanam Ayyappa

            Oh God who cures diseases like passion, I surrender  to Ayyappa,
             Oh God , please remove all our troubles, I surrender  to Ayyappa,
             Oh God who hides  himself  in mind of great sages, I surrender  to Ayyappa,
              Oh God please give me untainted knowledge , I surrender  to Ayyappa,

            Shatru bhayam theertharulvaai        sharanam ayyappa
            Shantham engum parava sheivaai   sharanam ayyappa
            Un cheyyalai paada sheivaai             sharanam ayyappa
            Un sevai puriya sheivaai                   sharanam Ayyappa

             Oh God remove the fear   against enemies, I surrender  to Ayyappa,
             Oh God spread peace everywhere, I surrender  to Ayyappa,
              Oh God make me sing about your actions, I surrender  to Ayyappa,
               Oh God make me do your jobs, I surrender  to Ayyappa,

            Aanavathai azhithiduvaai                 sharanam ayyappa
            Anbu ennidam peruka cheivaai         sharanam ayyappa
            Unnai sthuthikka vazhi arulvaai      sharanam ayyappa
            Un paadhathai kaana sheivaai         sharanam Ayyappa

             Oh God, please destroy my pride , I surrender  to Ayyappa,
             Oh God,  increase love  in my mind , I surrender  to Ayyappa,
             Oh God show me ways to pray you  , I surrender  to Ayyappa,
              Oh God make  me see your feet, I surrender  to Ayyappa,

            Odum manam adanga cheivaai         sharanam ayyappa
            Un manathai unara cheivaai             sharanam ayyappa
            Varuga varuga varam tharavey        sharanam ayyappa
            Vaazhka unthan mahimai vaazhka  sharanam Ayyappa                                      

             Oh God make my running mind peaceful, I surrender  to Ayyappa,
             Oh God make me realize your mind, I surrender  to Ayyappa,
              Oh God come, come to give boons, I surrender  to Ayyappa,
             Long live your greatness, I surrender  to Ayyappa,


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment